Menu

Peperdure Zorg kritisch bekeken

Een bekende uitspraak is “penny wise and pound foolish”. Dit slaat op een beleid dat er op gericht is om aan de ene kant op de kleine uitgaven te letten en het aan de andere kant met bakken weer uit te geven.Dit geldt met name voor onze zorg in Nederland. De prijs? Ach ja, de zorgbehoevende is de dupe.

Wij willen aan de hand van dit artikel aangeven, dat er enerzijds enorm op de uitgaven in de alternatieve zorg wordt beknibbeld – vaak tot op het kinderachtige af- en dat er anderzijds enorm hoge kosten worden gemaakt om bepaalde systemen in stand te houden. Hele verzekeringspakketten worden uitgekleed. Niet alleen de basispakketten maar ook die voor de alternatieve zorg.

De oudste vorm van geneeskunde

Bij traditionele Chinese geneeskunde (met name kruidenleer en acupunctuur) wordt onmiddellijk gedacht aan “oude concepten” betreffende de samenhang en functie van het lichaam. Mogelijk is dit de reden, dat er door de meeste beoefenaren van de westerse reguliere geneeskunde met scepsis en wantrouwen tegenaan wordt gekeken.
Het wordt op één hoop gegooid met andere esoterische (alternatieve) vormen van therapie. Bovendien hebben pogingen (van de laatste 40 jaar) om de acupunctuur een meer wetenschappelijke en rationele basis te geven weinig verandering kunnen brengen in deze starre houding van de reguliere geneeskunde. Vast staat, dat een arts (of dit nu een huisarts of een specialist betreft) een patiënt zelden of nooit zal doorverwijzen naar een acupuncturist of andere vorm van alternatieve geneeskunde. Ook niet als door diens behandeling een eventuele operatie kan worden voorkomen. Is het soms uit schaamte tegenover collega artsen, dat de welwillende arts geen kleur durft te bekennen? Vanuit mijn praktijk zijn in ieder geval in de afgelopen jaren legio voorbeelden geweest van patiënten die zeer goed zijn geholpen met acupunctuur, zonder dat daarvoor een operatie nodig was. Bij bepaalde fysiotherapeuten zien wij wel een bewustere houding. Patiënten die door hen niet verder kunnen worden geholpen worden wel op de mogelijkheid van acupunctuur attent gemaakt. Zij zien ook wel in, dat het ethisch niet verantwoord is om jarenlang met dezelfde patiënten te blijven doormodderen.

Carpal tunnelsyndroom

Laten wij eens een voorbeeld geven van een simpele veel voorkomende klacht. Het betreft hier het carpal tunnelsyndroom, waarbij het om een beknelling van een zenuw gaat, met als gevolg, een tintelend of pijnlijk gevoel in de hand en de vingers.
Hoevelen zijn niet bekend met dit verschijnsel?

technische verklaring: De klacht wordt veroorzaakt door een beknelling van de nervus medianus (de middelste armzenuw) in het verloop van de carpale tunnel van de hand. Dit is een nauw kanaal gevormd door de handwortelbeentjes en een stevig peesblad tussen pink- en duimmuis aan het begin van de handpalm. In deze tunnel lopen de buigpezen van de vingers en de zenuw die de zachtste structuur vormen en daardoor het meest gevoelig is voor druk.

Enfin, om het niet al te moeilijk te maken; meestal is een neurochirurgische ingreep nodig, waarbij de kosten voor een dergelijke operatie uiteen kunnen lopen tussen de € 5000 en € 6000! Hier tegenover staat, dat met bepaalde technieken een operatie in veel gevallen niet eens nodig is. Met een paar behandelingen (m.n. oblique acupunctuur) staan de zenuwbundels al weer recht in het carpale circuit en zijn de klachten verdwenen, en dat met veel minder kosten voor de zorgverzekeringsmaatschappijen. Simpele rekensom, nietwaar?
Hoeveel patiënten stonden er niet klaar voor een rug –of nekoperatie (hernia). In vrijwel de meeste gevallen kon van de operatie worden afgezien, door eenvoudigweg toepassing van de oblique acupunctuur. Onnodig te zeggen, wat de kosten van een hernia operatie zijn. Zeker een veelvoud van wat wij hiervoor hebben genoemd. Een praktische stelling om dit te benadrukken is de term: “hij die geneest heeft gelijk”. (Paracelsus).

Kan het nog gekker?

Er zijn nog legio voorbeelden te noemen van patiënten met pijn en mobiliteitsklachten, die hun dagelijkse leven gereduceerd zagen tot een beperkt functioneren met alle verdriet op de koop toe, omdat de reguliere geneeskunde voor hen geen andere uitweg kon bieden. Het meest schandelijkste wat ik van een arts (toch een nobel beroep, dacht ik) heb meegemaakt, is het verbod, ja u leest het goed, een verbod om naar een alternatieve geneeskundige te gaan. Dit zou schadelijk voor hem zijn….wel heb ik ooit!
Wat dacht u van de volgende dialoog tussen huisarts en patiënt: ( de inhoud spreekt voor zich) Huisarts: “komt u weer voor de morfine pleisters?” Patiënt: nee, dokter ik ben van mijn pijn af en kan weer alles. Dit komt door de acupunctuur behandelingen die..… Huisarts: ach… dat is “voodoo” … Ik wil hiermee niet aangeven dat dit voorbeeld representatief is voor alle artsen, maar het geeft wel weer in welke tijdsgeest sommigen nog verkeren.. Gelukkig zijn er nog artsen die zich wel willen openstellen voor het alternatieve circuit. Geloof me, de ontwikkelingen staan niet stil in zowel de reguliere als de alternatieve geneeskunde en juist daarom is het (in belang van ieder) om de handen ineen te slaan.

Mee gaan met de tijd

Doctor uses needles for treatment of the patient

De reden voor dit artikel is om de acupunctuur onder de aandacht te brengen als zijnde een 20ste eeuwse wetenschap met het vermogen om mensen die anders kansloos waren weer een nieuwe kans te geven. Nee mensen, de term “het zit tussen je oren” en “je moet er maar mee te leren leven” komt in ons woordenboek niet voor.

Ruim 3000 jaar geleden gebeurde het, dat de Chinezen er een vreemde praktijk op na hielden. Om therapeutische redenen werden er naalden in mensen gestoken. Dit nieuws bereikte het westen niet meer dan 300 jaar terug via de Oost Indische Compagnie en de Jezuïeten.  Nu -inmiddels erkend als een bestaande therapie – heeft de acupunctuur een enorme ontwikkeling ondergaan, en doet dit nog steeds! De patiënten veranderen, maar ook de omgeving waarin zij leven en de klachten eveneens. De acupunctuur tracht nu zelfs een antwoord te vinden op die mensen die worden gewaarmerkt als “therapie-resistent” (dwz. “ik ben overal geweest en niets helpt meer….”). Dit vereist een andere aanpak. In de acupunctuur heeft dit geleid tot nieuwe technieken en stromingen, die in onze praktijk worden toegepast. Wij hanteren momenteel technieken, zoals oblique acupunctuur; eciwo acupunctuur en parallel acupunctuur, waarmee een groot deel van de “je moet er maar mee leren leven” klachten kunnen worden verholpen ofwel medicijnverbruik kan worden teruggebracht. Over de Eciwo acupunctuur kunt u e.e.a. terug vinden op de site. Over de parallel acupunctuur (systeem van Hugo Nielsen) gaan we het in een latere uitgave nog over hebben. Deze laatste vorm van acupunctuur, waar bij met hooguit 2 tot 4 naalden wordt gewerkt, heeft bewezen zeer goed te werken op o.a. kanker.

Ik licht er hieronder één uit: de oblique acupunctuur

Dry needling versus oblique acupunctuur

Een nieuwe term aan het firmament is het begrip “dry needling” (droge naald). De term is afkomstig van Dr. Janet Travell en David Simons die daarover in 1946 publiceerden. Momenteel wordt het door sommige fysiotherapeuten toegepast als aanvulling op de fysiotherapeutische behandelingen. Het principe van dry needling is hetzelfde als bij oblique acupunctuur. Ze werken beide op zgn. “triggerpoints” . Een triggerpoint is een gevoelig pijnpunt op een spier, eigenlijk een spierknoop. Bijna driekwart van alle pijnklachten wordt hierdoor veroorzaakt. Verschil is echter, dat de techniek van naaldhantering anders is, net zoals de soort naalden die worden gebruikt. Oblique acupunctuur gaat hierin verder. Het is een “dry needling” techniek die zelfs dieper tot de kern van het probleem kan doordringen. Vanuit de acupunctuur kan meer “body”worden gegeven aan de behandelingen door de kennis van de meridianen en daarmee verwante problemen en klachten. Bijvoorbeeld: een schouderklacht is in veel gevallen te relateren aan darmklachten, vanwege het verloop van de meridianen in dat gebied. Anders dan alleen de pijnbehandelingen, corrigeert de oblique acupunctuur zelfs skeletdelen, tot aan je hele houding toe (lichaamscorrecties), om andere pijnklachten in de toekomst uit te sluiten. Een scheve heup (onderrugklachten) kan beenlengteverschil oproepen tot wel 3 cm(!) Veel mensen zijn verbaasd dat dit goed is te corrigeren zonder operaties. Je hoeft niet je hele leven met hakverhogingen te lopen.

wat gebeurt er?

Het is geen energetische behandeling zoals met de klassieke acupunctuur, waar je kunt blijven liggen met een mooi muziekje..

De oblique acupunctuur werkt op specifieke punten, de zgn. “triggerpoints” en is een efficiënte behandelmethode van myofasciale problematiek (pijn en stijfheid als gevolg van spierknopen). Er wordt een naald ingebracht (zonder toevoeging van medicatie) in de aangedane spier(en). Dit voelt raar en stroomachtig aan en soms ook pijnlijk. De spier komt tot “ontknoping” en zal direct gaan ontspannen, waardoor je snel van je klachten af kunt zijn.

Door met de naald in een “triggerpoint” te prikken ontstaat er een zgn. “Local Twich Response” (LTR) op. Sorry voor dit technische woord, maar het is een onwillekeurige samentrekking van de spiervezels, die ervoor zorgt dat de spier zich meteen ontspant en de spierstofwisseling gaat herstellen. Het geeft zelfs een gevoel alsof je kramp krijgt, maar het is in feite een “ontkramping”. “Triggerpoints” zijn eigenlijk micro verkrampingen in de spieren, die aanvoelen als kleine pijnlijke verhardingen of “knoopjes”.

Dit concept is gebaseerd op anatomische en neurofysiologische principes en staat (NB) ook al in de klassieken Chinese werken van weleer beschreven. In de 70er jaren van de vorige eeuw heeft Dr. Lu Ding Hou (mijn leermeester) dit klassieke principe verder uitgewerkt tot wat nu heet, oblique acupunctuur.

Levensverziekende knopen

Hoe ontstaan nu deze “triggerpoints” wordt mij regelmatig gevraagd. Welnu, het komt eigenlijk neer op een ongunstig gebruik van de spieren. Hierbij kun je denken aan: overbelasting, kou vatten, een ongeluk, stress of (jazeker!) slechte voeding. Actieve “triggerpoints” zorgen vaak voor pijn en ongemakken op andere plaatsen, dan waar de verkramping zich bevindt. Bijvoorbeeld bij hoofdpijn (dit komt doorgaans vanuit de nek en schouders) of RSI klachten (vanuit schouder of elleboog) etc.

Een verkramping in het spierweefsel heeft o.a. tot gevolg, dat er een lokaal zuurstof tekort ontstaat en dat de spier stijver wordt. Dit resulteert weer in de aanmaak en opslag van talloze afvalstoffen, die op hun beurt weer een heel scala aan andere klachten kunnen veroorzaken.

Tekorten

Bij bijna de helft van alle patiënten die met chronische pijn worden behandeld blijken een tekort te hebben aan vitamine C en foliumzuur. Daarnaast zijn mineralen als Calcium, Ijzer, magnesium en Kalium ook heel belangrijk. De groepen die het grootste risico van te korten hebben zijn ouderen, zwangere vrouwen of mensen die last hebben van depressiviteit en ernstige ziekten. Een te kort kan zelfs komen door roken. Dit vernietigt vitamine C.

Tot slot

Er is veel pijn in deze wereld. Niet alleen de fysieke oorzaken (ongevallen) maar ook psychologische oorzaken en stress kunnen fysieke klachten geven. Voor veel van deze mensen is er nu de hoop om van langdurige ellende af te komen door middel van prachtige instrumenten die ons ten dienste staan in de alternatieve zorg. We hebben hierboven maar een paar voorbeelden genoemd m.b.t. de acupunctuur. In de alternatieve zorg zijn er echter meerdere vormen aan te halen die een kostenbesparend effect kunnen hebben op de gezondheidszorg. Alhoewel in de armen gesloten door de groeiende massa, zijn alternatieve therapieën nog steeds niet omarmt door verzekeringsmaatschappijen.

Aan mensen die in mijn praktijk zijn uitbehandeld vraag ik vaak om dit aan hun huisarts door te willen geven. Deze vormt tenslotte een belangrijke schakel tussen patiënt (doorverwijzing in belang van herstel) en zorgverzekering (kostenoverweging). Het is dan ook zeer treurig te noemen, dat de belangenverstrengeling in de reguliere zorg zo groot is, dat dit uiteindelijk ten koste gaat van echte goede zorg. Uiteindelijk is de patiënt hier (op termijn) de dupe van.