Menu

BBRS Parallel Acupunctuur

Parallel acupunctuur is ontwikkeld door Hugo Nielsen.

(een Deense hoogleraar in de Celbiologie). Hij is oprichter van het Hugo Nielsen Instituut in Gram (Denemarken), een centrum voor onderzoek en behandeling van (voornamelijk ) kankerpatiënten. Hugo Nielsen heeft ruim 30 jaar ervaring met het behandelen van chronische ziekten volgens zijn systeem van (parallel) acupunctuur. Deze bijzonder krachtig werkende vorm van acupunctuur blijkt vooral heilzaam bij de behandeling patiënten met chronische aandoeningen en patiënten met kanker. Het is bovendien een vrij pijnloze manier van behandelen, waarbij slechts 2 tot 4 uiterst dunne naaldjes worden gebruikt! De patiënt ondervindt vrijwel altijd binnen 2-10 minuten bepaalde reacties in het lichaam. Bij dit systeem gaat het om het vinden van de “juiste deur” die ons toegang verschaft tot het BBRS (zie toelichting hieronder).

De behandeling zelfregulerend en ontspannend

Bij parallel acupunctuur is de informatie via de voeten essentieel. Ik onderzoek de voetzolen d.m.v. drukken en voelen. Aan de hand van de informatie die mij dat geeft zet ik 2-4 naaldjes. De patiënt ligt lekker ontspannen op de bank. Reacties van patiënten komen en gaan en vormen patronen, ook wel “profielen” genoemd. Deze profielen zijn gekoppeld aan een bepaald ziektebeeld en vertellen in volgorde het verhaal van aandoeningen en gezondheidsverstoringen, die nog als een soort “litteken” in het geheugen van het zachte bindweefsel (het BBRS) liggen opgeslagen. Zij vormen vaak een “trigger” voor nieuwe klachten. Dus je kunt tijdens het behandelen geconfronteerd worden met “oude” (misschien lang vergeten) klachten. Alle klachten vormen samen het “profiel”, waarlangs het pad van genezing gaat. (de weg terug naar herstel) Door een optimale communicatie tussen de cellen van ons lijf bewerkstelligt parallel acupunctuur het zelfherstellend vermogen van het lichaam: de weg naar genezing! Voor chronische aandoeningen zoals kanker kan dit proces worden versneld en ondersteund met de Cell Com. (zie hieronder voor meer uitleg over de Cell Com).

Ook voor kinderen

Omdat de behandelingen vrijwel pijnloos zijn is deze methode van behandelen ook zeer goed toepasbaar op kinderen. De werking tijdens de behandeling is zo ontspannend en zelfregulerend, dat kinderen er wel bij varen. Ik heb het systeem met goed resultaat! ook op zeer jonge kinderen en baby’s kunnen toepassen. Bijvoorbeeld bij darmkrampjes, verstoppingen, slijmvorming, enz. Ik moet hierbij denken aan een praktijkvoorbeeld van ouders die met hun kind (8 maanden) in paniek in de praktijk kwamen. Ze wisten zich geen raad. Het kind was rood en opgezwollen met tranende dikke oogjes en het had last van veel slijm. Na 20 minuten behandelen met parellel acupunctuur waren de verschijnselen verdwenen… Hun kindje kon weer lachen en spelen!

Het BBRS – Wat is dat?

Laat ik eerst eens iets meer vertellen over het BBRS, ofwel het Basis Bio Regulatie Systeem: Elk levend organisme (of het nu mens, dier of plant is) probeert te overleven door het zoeken naar evenwicht. Het regelen van dit evenwicht vindt plaats in het zachte bindweefsel van ons lichaam. Dit beslaat ongeveer 60% tot 70% van het menselijk lichaam. Dit noemen we het BBRS. Het woord zegt het al; een systeem, waarin de basis van ons bestaan wordt geregeld en in evenwicht gehouden. Het is verreweg ons grootste orgaan! In zijn totaliteit omvat dit BBRS ongeveer 3 x het volume van bloed (18 liter dus!)… Niet alleen is het BBRS ons grootste orgaan, maar het is overal in het lichaam aanwezig. De wetenschap erkent zo langzamerhand het enorm grote belang van dit zachte bindweefsel als het BBRS, maar het is nog steeds een “vergeten orgaan”. Er wordt nog vaak aan voorbij gelopen bij het behandelen van ziekten. Voor meer uitgebreide informatie over het BBRS:

Het BBRS – Hoe werkt het?

  • Het BBRS werkt via informatieoverdracht. Informatie die d.m.v. zenuwen, bloed, hormonen en elektromagnetische velden wordt overgedragen. Dit gebeurt door zenuwuiteinden en bloedvaatjes van het zachte bindweefsel. In het kort gezegd: celcommunicatie in de ruimste zin van het woord…
  • Het BBRS kan ook trillingspatronen opslaan (net zoals bijvoorbeeld water dit doet). Deze trillingspatronen hebben invloed op het functioneren van organen, maar ook op het lichaam als geheel.
  • In het BBRS ligt een netwerk van suikereiwit verbindingen (de proteoglycanen, glucosamine-glycanen), die voortdurend alle informatie geleiden.
  • Het BBRS kan ontregeld of vervuild raken, als die verbindingen niet goed op elkaar zijn afgestemd. Een eerste begin van ziekte ligt op de loer..

Een verstoord BBRS

Verstoring of vervuiling van het BBRS kan verschillende oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

  • voeding
  • medicijngebruik
  • een vervuilde leefomgeving
  • stressfactoren, etc.

Een vervuild BBRS kan aanleiding geven tot (uiteindelijk) chronische aandoeningen, zoals kanker, ziekte van Parkinson, MS, etc. Het door en door verzuurde weefsel mist de kracht om zichzelf te herstellen. Op dat moment kan de harmoniserende werking van BBRS-Parallel acupunctuur van Hugo Nielsen zijn werk doen. De acupunctuur methode van Hugo Nielsen is zeker spectaculair te noemen bij het in balans brengen ernstige aandoeningen en een duidelijke disbalans in het BBRS. Parallel acupunctuur sluit overigens naadloos aan bij de ECIWO-acupunctuur, die ontwikkeld is door de Chinese bioloog Prof. Yingjing Zang.
Parallel acupunctuur en ECIWO acupunctuur zijn samen twee zeer effectieve behandel-methoden die direct van invloed kunnen zijn op het BBRS van ons lichaam. (met name bij chronische aandoeningen)

Behandeling met de “cell com” thuis

De Cell Com richt zich met name op kankerpatiënten. De behandelingen kunnen hiermee thuis  worden voortgezet. Het is een relatief nieuwe vorm ter ondersteuning van de acupunctuur behandelingen in de praktijk. Geregelde behandelingen met de Cell Com, gedurende een paar maal per dag, geven doorgaans een goed resultaat bij het verbeteren van de klachten binnen het BBRS.

 

De Cell Com heeft met name haar diensten bewezen in het verminderen van bijwerkingen van radio- en chemotherapie. Bij patiënten met kanker kan het effect van de Parallel acupunctuur behandelingen vergroot worden door zichzelf (thuis) een paar minuten per dag te (laten) behandelen met de cellcom. Een Cell Com kan daarvoor worden aangeschaft. Het resultaat van de behandelingen i.v.m. kanker is uiteindelijk te controleren door bloed- röntgen-, echo-onderzoek, etc.

Het tweeledige Hugo Nielsen Systeem van Parallel acupunctuur en Cell Com zijn inmiddels in Denemarken door het ministerie erkend! De Europese Unie heeft enkele jaren geleden het Hugo Nielsen Instituut geld beschikbaar gesteld voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Maak een afspraak