Menu

ECIWO Acupunctuur

In 1859 publiceerde Charles Darwin zijn beroemd geworden werk “Origin of Species”. Daarin beschreef hij de overeenkomst tussen bepaalde delen van het lichaam. Zo beschreef hij, dat duiven met een korte bek ook korte poten hebben en dat vogels met kromme snavels ook kromme poten hebben. Eenden met een platte snavel hebben platte “voeten” en vogels met lange snavels hebben lange poten. Darwin was echter niet in staat om de gecorreleerde lichaamsdelen te koppelen aan een algemene wetmatigheid. Hij kon daarom zijn bevindingen ook niet verklaren.

Het lichaam weerspiegeld in zijn delen

In 1973 ontdekte Prof. Yingqing Zhang (bioloog) het bestaan van overeenkomende gebieden in het menselijk lichaam. Zo ontdekte hij dat 216 lange botdelen elk een afspiegeling vormen van het totale lichaam. Door het beïnvloeden van één deel kan invloed worden uitgeoefend op het totale lichaam en andersom. Zwakke plekken of ziekten zijn terug te vinden in de delen… Prof. Zhang noemde dit het ECIWO systeem. (Embryo ContainingInformation of the Whole Organism) Een prima methode om o.a. een diagnose te stellen…

Acupunctuur vanuit de embryologie

ECIWO is een totaal nieuw onderdeel in de medische biologie. Het vormt in feite de schakel tussen de westerse geneeskunde en veel (alternatieve) therapieën. In de loop der jaren heeft Prof. Zhang deze vorm van biologie verder ontwikkeld en medisch gekoppeld aan de acupunctuur. Pas later heeft China ECIWO erkend als een volwaardige vorm van geneeskunde. Er is toen een onderzoek– en opleidingscentrum gestart aan de universiteit van Shandong. Anders dan bij Ooracupunctuur vindt diagnose plaats vanaf het 2e metacarpaalbot (zie tekening). Dit is het handbeentje tussen de pols en de wijsvinger. Ook vindt hier de naald inbreng plaats om het gekoppelde deel van het lichaam te stimuleren.

Verrassende resultaten

Door de diagnostische precisie van ca. 96% zijn de resultaten verrassend positief. ECIWO is inmiddels bij ruim 1 miljoen patiënten toegepast met ca. 200 verschillende aandoeningen. Herstel en vooruitgang van de klachten bedraagt ruim 90% in meer dan 30 landen. Sinds ik ECIWO acupunctuur toepas ben ik enthousiast geraakt door de accuraatheid van diagnosticeren en het snelle effect van behandelen.

Relatie met het BBRS

De nadruk van de behandelingen ligt met name op de beïnvloeding van het BBRS (Basis Bio Regulatie Systeem). Het BBRS is een informatie systeem, wat aanwezig is in het hele lichaam. Het vormt het grootste orgaan van ons lichaam en het regelt de balans van het interne milieu. Kort gezegd: alles wat zich binnen in ons lijf bevindt aan cellulair vocht en bindweefsel.

Het BBRS is in de medische wetenschap een “vergeten orgaan”. Het is echter een orgaan dat zichzelf reguleert (stuurt), informatie uitwisselt en overdraagt door middel van:

  • zenuwbanen
  • bloed en hormonen
  • (bio) electromagnetische velden zoals Bio-Fotonen of wel lichtdeeltjes

Door de Eciwotechniek kan het BBRS worden beïnvloed. Ook de “Parallel acupunctuur” van Hugo Nielsen doet dat. Deze twee acupunctuursystemen werken versterkend op elkaar als je ze goed weet toe te passen… De kans op genezing van de patiënt kan dan zelfs rond de 95% liggen.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Maak een afspraak