Menu

Werken met de BICOM

Begin 2015 is de praktijk van Isabel verrijkt met twee Bicom apparaten: één in de wachtkamer en één in de werkkamer. Hierdoor is ook mijn werkwijze drastisch veranderd… Als “oude” patiënten weer eens de praktijk bezoeken voor bijvoorbeeld een check-up, zijn ze zeer enthousiast als ze horen èn aan den lijve ondervinden, welke nieuwe mogelijkheden het werken met een Bicom schept…

Er is meer tijd ingeruimd voor behandelingen aan de Bicom, waardoor er direct verbeteringen in de doorbloeding plaatsvinden en belangrijke organen geactiveerd worden… Dit scheelt weer in het doen van zgn. “oplos”kuren…
Nov. 2015
Er zijn mensen die de Bicom al kennen, als meet- en behandelapparaat voor Bioresonantie. Maar…

 

OMDAT IK DE BICOM OP EEN HEEL A`NDERE, SPECTACULAIRE MANIER INZET, WIL IK GRAAG IN DEZE NIEUWSBRIEF HET E.E.A. UITLEGGEN. 

Mijn werkwijze: meten en behandelen met de Bicom volgens speciale methode..

Wat is er zo bijzonder?
Ik zet de Bicom in om speciaal de doorbloeding in het lichaam te verbeteren! Ik meet en onderzoek of er verstoppingen of blokkades in de bloedvaten (aders, slagaders, haarvaatjes, vaatwanden) zitten.

Waarom is een goede doorbloeding zo belangrijk? 
Ons lichaam met organen, weefsels (zenuw-, bot- spier-, e.d.), darm en brein kan alleen maar goed functioneren als het goed doorbloed wordt! Bloed transporteert zuurstof, voedingsstoffen en o.a. hormonen naar organen, enz. Een schoon en goed stromend bloedvatenstelsel is dus de basis van een goede gezondheid! Men zegt wel eens: “Je bent zo oud of zo jong als je vaten”…

Mooie resultaten worden behaald bij b.v. chronische aandoeningen als Kanker of Parkinson. Wij zien dat patienten met zware chemokuren deze beter kunnen doorstaan. Hierbij is de samenwerking met Daniel (Parallelacupunctuur) van groot belang.

Even een vlekje wegwerken… 
Als er stagnatie in de doorbloeding wordt gemeten, of als de darm problemen geeft, schrijf ik korte kuren voor (hoog gedoseerde stootkuren) om de boel te ontstoppen c.q. op te lossen. De meeste (huis)vrouwen weten precies hoe je een vetvlek uit je kleren verwijdert, namelijk met ossengal-zeep. Voor een inktvlek wordt meestal alcohol gebruikt, ook wel in combinatie met azijn. En bij een verfvlek gebruik je terpentine of wasbenzine. Je lost de stoffen letterlijk op. Ik gebruik in mijn praktijk ook verschillende middelen om de blokkades in het lichaam op te lossen. Wat kan in ons lichaam een verstopping geven? Vooral melk- suikerresten (lactose), verkalkingen, aardappelresten en teerresten kunnen een goede doorbloeding behoorlijk in de weg zitten. Ja…, ook aardappels kunnen een kauwgom-achtige plaque geven, waardoor bloedvaatjes dichtslibben… Maar ook zenuwbanen, lymfevaten en organen kunnen verstopt raken…

Met de juiste middelen kan de oorzaak van ziekte worden aangepakt!
Bij het ontslakken (het losweken van deze aangekoekte stoffen) worden brokstukjes via onze lymfevaten afgevoerd naar de afvoerkanalen. Dit zijn: de galgangen, de alvleeskliergang en de beide urineleiders. Gebruik je dus de juiste oplosmiddelen, die specifiek zijn voor kalk, melksuiker, aardappelresten of teer, dan los je de problemen in de bloedvaten en organen op. Gruis, steentjes en teer- of aardappelplaque worden afgevoerd. Wat je oplost en afvoert kun je maar beter kwijt zijn; “weg is weg”. Eigenlijk ben je als therapeut net een huisvrouw. Je moet gewoon weten, hoe je bij je patienten een vlekje wegwerkt…
Zo werk ik aan de bron: het zelf herstellend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd. Bovendien hoef ik hierdoor niet of nauwelijks symptomatisch te werken…

De Bicom is een apparaat wat ontwikkeld is op basis van Bioresonantie…
Wat is “Bioresonantie”?

Bioresonantie is gebaseerd op inzichten die de atoomwetenschap ons heeft opgeleverd. Grote geleerden als Albert Einstein en Niels Bohr ontdekten dat alles wat leeft uit atomen bestaat. En atomen worden door nog kleinere elektrisch geladen materiedeeltjes gevormd. Zelfs zo klein dat er geen vaste vormen meer worden waargenomen. De diepste kern van alles wat bestaat is, volgens de atoomfysica en de kwantummechanica, een trillend en eeuwig pulserend energieveld van waaruit de hele schepping vorm heeft gekregen en nog steeds vorm krijgt… Ook de mens bestaat in wezen dus uit trillende energie- velden…

Onderzoek en meten bij Chi-Ori 
Ik gebruik de Bicom als diagnosemiddel om verstoringen in het energieveld van een patie¨nt op te sporen. Hierdoor komen de ware oorzaken van klachten naar boven, zoals bijvoorbeeld verstoppingen in bloedvaten en/of organen, of een verstoorde darmflora…
Verder kan ik meten of er sprake is van candida (schimmelinfectie), ontstekingen, amoeben, een hormonale disbalans, de ziekte van lyme (tekenbeet), of bijvoorbeeld tekorten aan vitamines (o.a. D3 en B12) en mineralen zoals silicium, zink en selenium…

Behandelen en voorbehandelen 
Het is geweldig nieuws dat ik met de Bicom ook kan behandelen en voorbehandelen… Tijdens een voorbehandeling (in de wachtkamer) wordt vooral gewerkt op de doorbloeding en het “open zetten” van o.a. galwegen en lymfevaten. Organen worden geactiveerd. Het lichaam gaat ontgiften en afvoeren. Hierbij wordt een speciale Fractaal antenne gebruikt als “matje” in de rug of op de buik. Deze Fractaal antenne werkt heel diep in het lichaam en kan blokkades opheffen… Het lijkt wel “Hokus Pokus”… Dit hoor ik regelmatig van patienten, die volgens genoemde speciale methode (voor)behandeld worden met de Bicom. Het scheelt bovendien in het doen van oploskuren met middelen.

Opbouw van de consulten:

Eerste Consult 
Tijdens een eerste consult word je ongeveer een kwartier voorbehandeld met de Bicom in de wacht- kamer. Vervolgens ga ik inventariseren waar de hulpvraag ligt. Er wordt een urinetest gedaan en de energetische meting met de Bicom. Indien gewenst even wegen op de Tanita weegschaal. Ook wordt een ingevulde vragenlijst besproken. Een door mij geschreven informatieboek “De weg naar beter” hoort bij het eerste consult (kostprijs € 7,50). Hierin staat waardevolle informatie over goede voeding en een gezonde levensstijl. Er staan ook recepten in, een voedingsdagboekje en belangrijke tabellen…

Tweede Consult 
Tijdens het tweede consult is er ook weer een voorbehandeling vooraf. Verder bespreken we de diagnose en richten we ons op voeding. Ik geef je een persoonlijke ‘dieetkoers’ mee, zodat je weet wat de juiste voeding is voor jou`. Je gaat praktische informatie noteren in je info-boek, zoals de opbouw van een persoonlijk dagmenu.

Derde Consult 
Tijdens het derde consult wordt er weer voorbehandeld, doorgemeten en indien nodig behandeld met de Bicom. Verder wordt er een op maat advies gegeven voor lifestyle en evt. suppletie. Ook gezond bewe- gen, natuurlijke lichaamsverzorging, omschakeltips en medicinale bereidingen komen indien nodig aan de orde.

Vervolg 
Afhankelijk van de gewenste begeleiding vinden vervolgconsulten plaats. Een voorbehandeling met de Bicom in de wachtkamer behoort altijd tot de mogelijkheden en kan naar wens worden ingepland.

Natuurgeneeskunde en het ‘zelf herstellend vermogen’ van het lichaam

Ik hanteer graag een geneeswijze die rekening houdt met het zelf-herstellend vermogen van ons lichaam. Van nature kent ons lijf namelijk een hele sterke drang naar gezondheid en met bepaalde therapieen of handelingen stimuleer ik dit zelf-genezend vermogen. Dus ik richt mij niet primair op het bestrijden van een ziekte en het behandelen van de symptomen… Ik kijk liever naar de oorzaak van ziekten, als een groep factoren die de gezonde balans in het lichaam verstoort.

Wat kan de oorzaak zijn van ziekte? 
Om enkele oorzaken te noemen: slechte voeding, stress, slechte doorbloeding, te weinig rust, bewegingsarmoede… Daarnaast is er vaak sprake van een ophoping van (giftige) afvalstoffen. Een verstoring van de waterhuishouding is ook een belangrijke oorzaak van ziek-zijn.

Ziekte als proces naar genezing…
Ziekte zie ik als een poging van het lichaam om verstoringen op te ruimen…
Ik zoek hierbij naar wegen om te herstellen, te ondersteunen en te stimuleren (o.a. het immuunsysteem). Voorop staat het goed functioneren van de darm en een goede doorbloeding!
Preventieve geneeskunde, voedingsadviezen, reinigen (kuren), leefstijladviezen, bewegingsleer, ontspanningstechnieken, meditatie en acupunctuur… dit alles valt voor mij onder natuurgeneeskunde.

Voeding
In de natuurgeneeskunde zegt men dus dat ziekte ontstaat doordat de harmonie met de natuur is verstoord. Voor voeding is dit overduidelijk: voeden we ons verkeerd, dan heeft ons organisme moeite zich in stand te houden. Het energiebeeld verzwakt en we worden vatbaar voor ziekten. Een ziekte kan ontstaan doordat bepaalde stoffen niet of te weinig aanwezig zijn (tekort-ziekte). Ook een te veel aan bepaalde stoffen, zoals een te hoog cholesterolgehalte, te veel vet, suiker, of te veel eiwitten kunnen ziekten veroorzaken. M.a.w. een verkeerde voeding kan allerlei “beschadigingen” veroorzaken!

Optimale voeding en juiste gewicht! 
Het eten van de juiste voeding voor jou` kan je veel brengen. Graag begeleid ik je heel concreet wat je beter we`l en wat je beter niet eet, afgestemd op je conditie en constitutie. Je voelt je (weer) fit en vitaal en het juiste gewicht voor jou ligt binnen handbereik! In veel gevallen worden naast voeding (vaak tijdelijk) kruiden, natuurlijke supplementen en/of reinigingskuren voorgeschreven ter ondersteuning van het energieherstelplan.
Ik werk het liefst met zo weinig mogelijk supplementen.
Maar… soms red je het niet alleen met goede voeding… Vooral niet als je “van ver” komt!

ERKENNING

Wij zijn als Chi-Ori heel blij met de toenemende erkenning van onze manier van werken; ook door de reguliere zorg-instanties. We zouden graag meer samenwerken met reguliere artsen, om zo de beste zorg te kunnen bieden.