Menu

Kanker en de werkwijze van Chi-Ori

De “ziekte” kanker raakt ons allemaal en inmiddels heeft ruim 30% van de bevolking het. Een schrikbarende toename sinds het begin van de vorige eeuw, toen er nog maar nauwelijks sprake van was. Kanker is inmiddels wereldwijd verspreid en het aantal sterftegevallen stijgt nog steeds. Samen met hartinfarcten is het volksvijand nr1.

In de reguliere medische wereld hebben oncologen het er druk mee; de behandeling van kanker… Men volgt echter vaak nog steeds de behandelprotocollen van de vorige eeuw… Het lijkt wel een commerciële industrie geworden met omzetten die in de “biljoenen” lopen, met als resultaat: steeds verder oplopende zorgkosten…
Je kunt zeggen dat er sprake is van een gezondheidscrisis: er zijn vele professionals en organisaties, die het publiek moeten beschermen en toch….. holt de algemene gezondheid en levenskwaliteit met sprongen achteruit. Meer en meer mensen worden afhankelijk van medicijnen en operaties. Het is straks en nu al niet meer te betalen…
Tijd voor verandering!? 
Er zijn pioniers geweest die op het gebied van kanker enorme ontdekkingen hebben gedaan. Wij hoeven er maar één te noemen: Dr. Otto Warburg (1883-1970), de grootste biochemicus van de 20e eeuw. Zijn ontdekking betrof de primaire oorzaak van kanker en hij kreeg daarvoor in 1931 de Nobelprijs.

Het huidige, reguliere antwoord op Kanker

Wanneer iemand kanker heeft ontwikkeld, zijn er momenteel nog maar weinig vernieuwende manieren om de ziekte aan te pakken. De behandelmethoden die worden toegepast: chirurgie, chemotherapie en radiotherapie. Deze worden praktisch voor elke vorm van kanker gebruikt…

Chirurgie (snijden) is één van de eerste behandelingen, met tot doel: zoveel mogelijk kankercellen weg halen. Veel artsen zijn nl. van mening, dat kanker een plaatselijke zaak is. Hierna wordt men bestraald of met chemotherapie behandeld, om de gemiste kankercellen alsnog te doden.

Chemotherapie (vergiftigen) heeft meer weg van het gebruik van een machinegeweer. Deze “oplossing” doodt meteen alles waar de chemicaliën mee in aanraking komen. Zowel gezonde cellen als zieke (kanker)cellen sterven af…  Daar het immuunsysteem van een kankerpatiënt meestal slechter functioneert, raakt het verder verzwakt door deze chemische aanval. De traditionele chemotherapie wordt nog steeds voor de meeste soorten kanker gebruikt, terwijl wetenschappelijk bewijs dat het ècht werkt, nog steeds geleverd moet worden…

Radiotherapie of bestraling (verbranden) is de derde methode voor het vernietigen van kankercellen. Iedere eerlijke radioloog zal je echter vertellen, dat bestralen op langere termijn meer tumoren veroorzaakt, als gevolg van bestralingsschade aan gezonde cellen.

Als je een specifieke, zeer agressieve vorm van kanker hebt in een laat stadium, kun je misschien beter voor bovengenoemde behandelingen kiezen, in verband met tijdgebrek. De orthodoxe methode werkt dan ook als een kanon: het doodt alle kankercellen, maar geeft op de langere termijn een slechte prognose. Snijden, vergiftigen, verwoesten… Artsen kunnen nooit voorspellen of enige zekerheid geven, dat de patiënt de aanval zal overleven of aan de gevolgen ervan zal overlijden.

De primaire oorzaak van kanker

Dr. Warburg deed de ontdekking van zijn leven: kankercellen gedijen alleen in een zuurstofarme toestand! Zoals we weten leven de meeste cellen bij de gratie van zuurstof. Als lichaamscellen en weefsels verzuurd raken (PH-waarde of zuurgraad is lager dan 6.5 – 7.0), dan verliezen de cellen hun vermogen om zuurstof uit te wisselen. Zij kunnen omgevormd worden tot kankercellen. Volgens Dr. Warburg blijkt het zelfs mogelijk voor kankercellen, om door contact met zuurstof, af te sterven, òf te muteren tot normale gezonde cellen.

Kankercellen; eigenlijk een manier van overleven…

Kankercellen gedijen in een omgeving, waar veel afvalproducten van onze stofwisseling opgehoopt zitten. Zonder zuurstof moeten deze cellen (anaerobe cellen) andere manieren gaan zoeken om in hun energie te voorzien. Zij zijn in staat energie te halen uit afvalproducten van de stofwisseling zoals melkzuur bijvoorbeeld. Je kunt het vergelijken met een hongerig dier, dat genoodzaakt is om zijn eigen uitwerpselen op te eten. Door het hergebruiken van melkzuur ontvangt een kankercel energie. Tegelijkertijd haalt de kankercel dus ook mogelijk gevaarlijke afvalproducten (vnl. zuren) weg uit de onmiddellijke omgeving van gezonde cellen! Het lichaam beschouwt kankercellen als zo’n belangrijk afweermechanisme, dat het zelfs zorgt voor de aanmaak van nieuwe bloedvaten om te garanderen, dat de kankercellen een toevoer van glucose krijgen en daardoor in staat zijn te overleven en zich te verspreiden.

Kanker is dus eigenlijk geen ziekte, maar een wanhopig overleveringsmechanisme van het lichaam.  Het neemt de controle van het lichaam over, wanneer alle andere maatregelen tot zelfbehoud hebben gefaald… Misschien goed om te weten: als er eenmaal kanker is gevonden, dan is deze zeker al 10 jaar aanwezig.

Koolhydraten – de primaire brandstof van kanker

Ja hoor. Volkomen juist. Suiker is het primaire voedsel voor kankercellen. Koolhydraten worden in het lichaam afgebroken tot suiker (glucose). Een kankercel niet kan leven op vetten of eiwitten, zoals een normale cel dit wèl kan. Daarom is het belangrijk te weten, dat het eten van te veel koolhydraten kanker kan verergeren.

Bronnen:
Prof. Brian S. Peskin: het verzwegen verhaal over kanker
Andreas Moritz: kanker is geen ziekte

Genen en kanker

De laatste tijd is er veel de doen over het zogenaamde borstkankergen BRCA1 of BRCA2. Eigenlijk zijn het tumor suppressor genen, dat wil zeggen dat ze de vorming van tumoren tegengaan. Als deze genen uitgeschakeld worden of mutaties ondergaan, wordt het ontstaan van tumoren niet meer geremd. Mutaties in BRCA1/2 genen verhogen het risico op borstkanker en eierstokkanker (maar ook andere vormen van kanker!!!). Als uit een test blijkt dat je drager bent van een gemuteerde vorm van BRCA1 of BRCA2, wil dat nog niet zeggen dat je gedoemd bent om borstkanker of eierstokkanker te krijgen. Volgens Warburg is kanker niet erfelijk en inmiddels is bewezen, dat kanker niet genetisch van origine is en ook nooit is geweest.

Steeds beter begrijpen we de impact van vele natuurstoffen op het celmetabolisme. Deze stoffen en andere invloeden uit onze omgeving bepalen in feite hoe ons genetisch materiaal functioneert. Deze jonge wetenschap staat bekend onder de naam Epigenetica. Dit vakgebied levert inzicht in zowel het ontstaan als het elimineren van een kankercel. De expressie van onze genen is sterk afhankelijk van omgevingsfactoren. We kunnen inmiddels met zekerheid stellen dat aangaande de kans op ziekte de genetica mogelijk wel het pistool laadt, maar dat de omgevingsfactoren de trekker overhalen. Zo kunnen toxische behandelingen van kanker deze juist agressiever en onbehandelbaar maken. Veel eten en overgewicht verhogen het risico op borstkanker bij mensen met mutaties van BRCA1/2, terwijl beweging het risico aanzienlijk verlaagt! Met andere woorden: veel groenten en fruit eten, voldoende in de zon lopen, niet te veel eten, de bloedsuikerspiegel laag houden en regelmatig bewegen kan borstkankergenen het zwijgen opleggen. Het is ook geen slecht idee om voedingssupplementen te nemen als extra ondersteuning.

Bronnen:
Arango D, Morohashi K, Doseff AI et al. Molecular basis for the action of a dietary flavonoid revealed by the comprehensive identification of apigenin human targets. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 May 22.

Nkondjock A, Robidoux A, Paredes Y et al. Diet, lifestyle and BRCA-related breast cancer risk among French-Canadians. Breast Cancer Res Treat. 2006 Aug;98(3):285-94.

Pijpe A, Manders P, Brohet RM, et al. Physical activity and the risk of breast cancer in BRCA1/2 mutation carriers. Breast Cancer Res Treat. 2010 Feb;120(1):235-44.

Wat kunnen wij als CHI-ORI doen?

In onze (Chi-Ori)-aanpak zijn wij erop gericht om kanker van een veelal “dodelijke” ziekte om te buigen naar een beheersbare aandoening. Wij ondersteunen en begeleiden kankerpatiënten met parallelacupunctuur en voedingsadviezen.

We hebben een pakket uitgewerkt m.b.t. kanker, waarbij we ook kijken naar evt. secundaire oorzaken van kanker zoals leefmilieu, voeding, straling, beweging, etc.

Onze missie

  • het werken aan een betere doorbloeding
  • het terugbrengen van zuurstof in de cellen
  • het versterken van het immuunsysteem
  • het in balans brengen van de zuur/base verhouding (essentieel!)
  • het verbeteren van de communicatie tussen cellen en het leefmilieu
  • werken aan een optimale stofwisseling, waarvan het suikermetabolisme een belangrijk onderdeel is

Heel globaal ziet het begeleidingsplan er zo uit:

ISABEL:
De consulten bij Isabel (natuurgeneeskunde) hebben tot doel de darm, verzuring en stofwisseling te verbeteren. Door de voeding aan te passen en bepaalde kuren te doen wordt de doorbloeding gereguleerd. Onderzoek bestaat o.a. uit een uitgebreide urinetest en een meting op basis van Bio Resonantie (Bicom).

DANIEL:
De behandelingen bij Daniel met Parallel Acupunctuur hebben tot doel de cellen met elkaar te laten communiceren om zodoende de zuurstofuitwisseling te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 2 tot maximaal 4 naaldjes. Het is pijnloos en zelfs voor kinderen geschikt.
Eventueel (in nader overleg) kan gebruik worden gemaakt van een Cell Com apparaat thuis.

We make your cells happy again!

VOOR WIE?
Wij kunnen een goede ondersteuning bieden aan hen die chemotherapie en bestraling (hebben) ondergaan. Zie ook de testimonials op onze website!