Menu

Hoofdpijn

Deze nieuwsbrief gaat over hoofdpijn, al dan niet voortkomend uit spanningen, trauma´s (whiplashes), of medicijngebruik. In mijn praktijk krijg ik bijzonder veel patiënten met hoofdpijnklachten die hen in een geïsoleerde positie in de samenleving zetten. Ik zal trachten aan te geven hoe de reguliere sector hier tegenaan kijkt en wat mijn ervaringen zijn bij de behandeling hiervan, met de oblique-acupunctuur-techniek.

HOOFDPIJN!!! JE LEVEN ONTREGELD EN GEÏSOLEERD.
Pijn is vervelend, irritant en kan in bepaalde gevallen je leven behoorlijk ontregelen. Mensen met pijn stuiten vaak op een muur van onbegrip en velen weten dit dan ook zeer goed voor de buitenwereld te camoufleren.
Hoofdpijn wordt in veel gevallen gezien als een psychisch verschijnsel. ”Neem maar een pijnstiller of een dagje rust” luidt het advies. Mensen die er ècht onder te lijden hebben weten wel beter. Psychische factoren kùnnen een rol spelen, maar in veel gevallen wordt de werkelijke oorzaak van de hoofdpijn niet (h)erkend of gevonden. Een pil kan dan inderdaad (tijdelijk) uitkomst bieden.

Hoofdpijn in maten en soorten
Hoofdpijn komt veel voor, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Veel mensen maken bij hoofdpijn gebruik van complementaire of alternatieve geneeswijzen. Toch is hoofdpijn op het spreekuur van de huisarts een van de meest besproken klachten.
Hieronder een indeling van hoofdpijn. (vaak kunnen er verschillende vormen bij patiënten voorkomen).

  1. Spanningshoofdpijn: Dit wordt gekenmerkt door aanwezigheid van een drukkende of knellende hoofdpijn rondom de schedel gedurende minuten tot vele dagen (zonder misselijkheid of braken). De intensiteit is licht tot matig en doorgaans is de pijn tweezijdig gelokaliseerd. Deze vorm komt voor bij 63%! van de algemene bevolking.
  2. Migraine: Migraine wordt gekenmerkt door herhaalde aanvallen van matige tot heftige, meestal eenzijdige, bonzende hoofdpijn met misselijkheid en/of braken. De klacht verergert bij lichamelijke activiteit, zoals traplopen. Tijdens een aanval zijn de meeste patiënten licht- en geluidschuw en kunnen nagenoeg niet functioneren. Kenmerkend voor een aanval is dat een deel van het gezichtsveld wegvalt en er op die plaats flikkerachtige beelden ontstaan. Zo’n aanval kan een paar uur tot dagen duren. Voor een migraine aanval kunnen er tekenen optreden die aangeven, dat de hoofdpijn zal komen. Deze tekenen worden een aura genoemd. Ca.15%- 25% van de migrainepatiënten heeft verschijnselen met aura. De aura kan bestaan uit het zien van zwarte vlekken, schitteringen of sterretjes, het voelen van tintelingen in de handen of voeten aan een kant en spraakstoornissen. Migraine komt overigens bij vrouwen drie maal zoveel voor als bij mannen. Voor meer informatie kunt u eens kijken op www.hoofdpijn.nl of www.wegmetmigraine.nl (sites van de farmaceutische industrie).
  3. Middelen geïnduceerde hoofdpijn: Dit wordt gekenmerkt door chronische hoofdpijnklachten, waarin geen patroon herkend kan worden. Het gebruik van analgetica of migraine pillen kan zelfs een toename geven van hoofdpijnklachten. Zeker, indien de hoofdpijn gedurende 15 of meer dagen per maand aanwezig is. Analgetica die de hoofdpijn kunnen versterken zijn: paracetamol, NSAID’s, triptanen of ergotamine bij inname van meerdere dagen per week. Ook gebruik van coffeïnehoudende producten (koffie, thee, cola) kunnen leiden tot chronische hoofdpijnklachten.
  4. Clusterhoofdpijn: Clusterhoofdpijn wordt gekenmerkt door aanvalsgewijs optreden van extreem hevige bonzende of stekende hoofdpijn. Deze pijn is strikt eenzijdig rondom het oog of temporaal (aan de zijkant). De aanvallen gaan –in tegenstelling tot migraine- bijna nooit gepaard met misselijkheid en/of braken. Deze treden op in clusters van enkele weken tot maanden. Begeleidende verschijnselen kunnen zijn: rood en tranend oog, neusverstopping, loopneus, zweten van gezicht, en voorhoofd, pupilvernauwing, hangend ooglid, of oedeem van ooglid. De aanvallen treden vnl. ‘s nachts op. Over het beloop van clusterhoofdpijn is weinig bekend. Veel patiënten ondergaan ten onrechte allerlei KNO, kaakchirurgische of andere ingrepen.

Hoe wordt hoofdpijn in het reguliere traject behandeld?
Er bestaan veel verschillende opvattingen over het ontstaan van migraine en andere vormen van hoofdpijn. Van migraine en clusterhoofdpijn wordt gesteld, dat dit een “neurovasculaire hoofdpijn” is. Een aandoening dus (volgens artsen), waarbij zenuwprikkeling een verwijding van de bloedvaten tot gevolg heeft. Veel van de medicaties die worden gegeven zijn dan ook bloedvatenvernauwend.
Dit is hoogstwaarschijnlijk geen oorzaak van migraine, zo bleek uit een recent proefschrift (2008) van Dr. Guus Schoonman. (1974)

Hij vond het volgende:
“In tegenstelling tot wat dokters en patiënten al bijna honderd jaar lang denken, ontstaat migrainehoofdpijn niet door verwijding van bloedvaten in het hoofd en is stress geen uitlokker van migraineaanvallen. Toekomstige migrainemedicijnen hoeven in feite geen vaatvernauwend effect te hebben en zijn daardoor veiliger voor bijvoorbeeld hartpatiënten”. Wij hebben voor u hierover een artikeltje “gespot”. Indien u meer wilt weten, kijk dan even hier

Veel patiënten voelen zich onbegrepen voor hun klacht, door een verkeerde diagnose of onvoldoende aandacht voor de ernst van hun probleem. Hoofdpijn, zo wordt ze voorgehouden, is psychisch of aanstellerij…. De daaraan toegevoegde mislukte behandelingen (fysiotherapie, chiropractor etc.) drukken het stempel op de patiënt dat ze er inderdaad maar mee moeten zien te leven, al dan niet gesteund door medicatie.

Waar ligt dan wèl een oorzaak?
Binnen de reguliere geneeskunde is men nog steeds zoekende naar de oorzaken en oplossingen voor dit probleem. Ook binnen de alternatieve zorg worden diverse therapieën aangereikt die hun mogelijkheden hebben, maar tevens hun beperktheden. De klassieke acupunctuur (via de meridianen) biedt goede alternatieven, maar ook niet altijd.

In de vele jaren dat ik nu als acupuncturist werkzaam ben, heb ik honderden gevallen met hoofdpijnklachten kunnen behandelen, waarvan de meesten met succes. Hierbij is mij opgevallen, dat patiënten met hoofdpijn, een ding gemeen hebben.

Zij hebben meestal nek/schouderspanningen (al of niet door hen zelf onderkend).
Met name in de spiergroepen infra -en supra spinatus (op het schouderblad) komen veel spierknopen voor die o.a. van invloed zijn op hoofdpijn klachten. Hoe komt dit?
Het grote belang van deze spieren is al heel lang bekend, in de geneeskunde.
In schouders, nek en hoofd komen een aantal vitale delen samen, zoals meridianen, bloedvaten en zenuwweefsel. Een goed lopend weefselnetwerk is van groot belang voor de vrije doorstroming van Qi (energie) en bloed naar het hoofd. Dit is bepalend of iemand zich al of niet goed voelt. Verkorting van dit spierweefsel (door knopen*) maakt, dat de hele zaak letterlijk wordt afgekneld. Er ontstaat dan pijn door gebrek aan doorstroming van voedingstoffen in het bloed en verstoring van de prikkelgeleiding in het zenuwweefsel.

*Voor meer gedetailleerde informatie over zgn. “knopen” verwijs ik naar de vorige nieuwsbrief uitgave:

Gevolg: verdoofdheid, jeuk, brandend gevoel, ongevoeligheid en pijnprikkels in de gebieden die door de zenuw worden bediend. (vaak in armen en handen en hoofd).

Ingeval een spier de bloedstroom in de aderen afknelt ontstaan koude lichaamsdelen. En ziedaar; het begin van alle ellende in het hoofd wordt geboren. Artsen die alle mogelijke oorzaken van een bepaalde klacht tegen elkaar afwegen, realiseren zich zelden, dat er een myofasciale (spier-gerelateerde) oorzaak kan zijn. De studie van spierknopen (triggerpoints) heeft immers geen onderdeel uit gemaakt van de geneeskunde studie. Feit blijft; de meest voorkomende aandoeningen en pijnen worden wel degelijk door deze “knopen” bepaald. Helaas is het gebrek aan kennis van dit concept ervoor verantwoordelijk, dat onvermijdelijke foutieve diagnoses worden gegeven. Een aandoening wordt al gauw het etiket opgeplakt als “perifere neuropathie of bursitis etc.” Dit kan zelfs leiden tot onjuiste behandeling, langdurige ziekteperioden, medicatie (pillen) of zelfs een operatie Een aantal van u kan hierover meespreken.
Eerst zullen deze spierknopen moeten worden behandeld, alvorens resultaat te verkrijgen.

Een voorbeeld van behandeling met oblique acupunctuur
Met name voor de hierboven genoemde hoofdpijnklachten worden er met de oblique acupunctuur techniek (dus: verwijderen van spierknopen) bijzonder positieve resultaten bereikt. Om nog even terug te komen op het schoudergebied:

De supraspinatus spier (zie tekening) is een van de spieren die samen werken met andere spieren om de armen te kunnen bewegen, draaien etc. De knopen in deze spier geven pijnen aan een kant van het hoofd (zijkant bij de slapen of achter de ogen) of een band rond het voorhoofd.

Soms gaat dit gepaard met een tintelende, pijnlijke arm (zijkant) of elleboog.
In eerste instantie worden schouders en nekspieren geanalyseerd op dergelijke knopen in het weefsel. Al direct na een eerste behandeling van de ergste knopen is er al een merkbaar resultaat. De hoofdpijn wordt draaglijker of verdwijnt in de meeste gevallen.
Voorbeeld uit de praktijk:

De heer A. heeft gedurende ruim 20 jaar dagelijks hoofdpijn, met stekende pijn achter de ogen en een nauwe band rond het voorhoofd. De nodige onderzoeken, therapieën en medicaties mochten niet baten. De bijna dagelijkse hoeveelheid “Saridonnetjes” (20 stuks) hebben de klacht mi. verergerd tot een chronische aandoening. In 5 behandelingen werden de schouderspieren “verlost” van een grote hoeveelheid spierknopen en was de klacht verdwenen. Met name de supra spinatus spieren stonden overmatig strak gespannen. U kunt zich de verlichting na 20 jaar uitzichtloosheid wel voorstellen. Voor een behandeling doet het er niet toe hoe lang de klacht al aanwezig is. Spierknopen blijven, zolang er niets aan gedaan wordt.

Tot slot
Voor de goede orde: spierknopen reageren niet op positief denken, biofeedback, meditatie of ontspanningsoefeningen. Ook conventionele rek en strek methoden werken niet voldoende om deze knopen op een blijvende manier te corrigeren. Ben je er te fanatiek mee, dan kan het de situatie zelfs verergeren. Warmte, koude of elektrische stimulatie geven een tijdelijke verlichting, maar hebben geen specifieke invloed op deze knopen.

Om betrouwbare resultaten te boeken, moet de therapie direct op de betrokken knopen worden gericht. Het “prikken” hierin vereist de nodige vakmanschap, maar het resultaat is er dan ook naar. Er is veel pijn in de wereld en het geven van bekendheid van mijn werkwijze met deze techniek in de acupunctuur acht ik als een kleine bijdrage aan dit leed.

Een neuroloog, die ik onlangs op een seminar ontmoette, vertelde ik enthousiast over mijn methode. Hij bekoelde mijn goed bedoelde betoog met de opmerking”… ja, maar er zijn al zoveel methoden…” Ik blijf echter hopen op een vruchtbare samenwerking in de toekomst tussen de reguliere en complementaire geneeskunde, dit ten bate van de mensheid!