Menu

Aerotoxic Syndrome Het gevaar zit in de lucht

Veel mensen gaan binnenkort met vakantie naar onbekende bestemmingen. Zij zijn voor vervoer wellicht aangewezen op de auto of nemen het vliegtuig. Aan het reizen per vliegtuig -zo is gebleken- zijn risico’s verbonden. Nee, we bedoelen dan niet de risico’s van ongelukken en zo… Laat dit een ieder bespaard blijven.

In een ander opzicht is vliegen gevaarlijk en we doelen hierbij op de risico’s van vrijkomende gifstoffen in de cabine, tijdens de vliegreis.
Het Aerotoxische Syndroom is de naam voor aandoeningen, die veroorzaakt worden door het inademen van giftige dampen in een vliegtuig door bemanning en passagiers, met ernstige gevolgen voor de gezondheid (met name van het zenuwstelsel). De term werd in 1999 geïntroduceerd door Harry Hoffman, Chris Winder en Christophe Balouet.

Welke lucht ademen wij en het cabinepersoneel in tijdens het vliegen?

De lucht in een vliegtuigcabine wordt verzorgd door afgetapte lucht van de vliegtuigmotoren. De straalmotoren hebben voor de smering een complex synthetisch oliemengsel nodig. Afdichtingen moeten de olie en lucht van elkaar gescheiden houden. Maar de meeste soorten olieafdichtingen in straalmotoren van vliegtuigen kunnen, zelfs in een optimaal functionerend systeem, een minieme hoeveelheid olie doorlaten in de motorluchtstroom en vervolgens in de cabinelucht.
Wanneer olieafdichtingen gaan lekken, kan een grotere hoeveelheid olie in de motorluchtstroom terechtkomen. Nu kan het ook worden waargenomen in de cabine als een vieze lucht, of bij een ernstiger defect aan de afdichting als rook. Dit staat bekend als een ‘fume event’.
Het verbazingwekkende is, dat de afgetapte lucht voor de cabine niet wordt gefilterd!!!

Neurotoxisch gif en uw gezondheid

Niet iedereen krijgt klachten. Dit is afhankelijk van de ernst van de vervuiling, maar het is ook genetisch bepaald… Gezondheidseffecten kunnen al zichtbaar worden na één vlucht of zij ontwikkelen zich gestaag na herhaaldelijke blootstelling aan geringe hoeveelheden van de schadelijke stoffen. Het hangt er in bepaalde gevallen ook vanaf hoe sterk de lever is in het verwijderen van de gifstoffen.

Om welke stof gaat het?

Er is aangetoond dat een krachtige neurotoxische stof is aangetroffen in de cabines van veel onderzochte vliegtuigen. Het gaat om de stof tricresylfosfaat (TCP), wat het zenuwgestel aantast. Het is in feite een soort zenuwgas!! De gerapporteerde gezondheidsklachten omvatten onder andere cognitieve problemen, duizeligheid, desoriëntatie, misselijkheid, ademhalingsmoeilijkheden, gevoel van onbehagen en diverse andere neurologische problemen.

Doofpotaffaire?

Hoewel er verschillende onafhankelijke studies zijn gedaan, die gerelateerde gezondheidsproblemen aan het licht hebben gebracht, is men er bij een lopend onderzoek in opdracht van de Britse regering (Department for Transport) niet in geslaagd een verband te leggen met gezondheidsproblemen op de lange termijn. De actiegroeperingen GCAQE en de Aerotoxic Association werpen tegen dat deze onderzoeksbureaus de kwestie in de doofpot willen stoppen en proberen “geen oplossing te vinden”. Desondanks is aangetoond, en daarover zijn alle partijen het eens, dat TCP is aangetroffen in cabines van vliegtuigen. Veel cabinepersoneel en passagiers beweren ziek te zijn geworden van het gif in de motoroliedamp, die in de luchttoevoer terecht kan komen. (testimonials).

Meer informatie?

Er zijn al een paar programma’s op televisie gewijd aan dit verzwegen fenomeen. Het is ook in 2013 op het NOS journaal geweest.

  • Zembla met een interessante documentaire, waarbij div. partijen werden gehoord: “Gif in de cockpit” (1). Op 9 mei 2013 is deel 2 uitgezonden door de VARA “Gif in de cockpit” (2).
  • RTL 4 met “Altijd jong”.

Hoe kunnen we ons beschermen tegen deze giftige stof (TCP)?

Eén ding is duidelijk: Je kunt moeilijk de hele vliegreis met een gasmasker opzitten. Bovendien gaan de gifstoffen ook in je kleren zitten. Dus kun je in ieder geval beter met oude kleren reizen.
Voorts moet je zorgen dat je fysieke afweer zo optimaal mogelijk is.
Er is inmiddels al wat ervaring opgedaan met dit fenomeen, dat niet zo maar uit de lucht is komen vallen. Veel mensen zijn er mee bezig, zowel in binnen- en buitenland.
Er is inmiddels een therapie ontwikkeld, waaraan diverse ziek geworden piloten en stewardessen, wetenschappers en professionals hun medewerking hebben verleend.
Isabel volgde deze ontwikkelingen op de voet en deed studiedagen met betrekking tot dit onderwerp. Zij kan een gedegen advies geven aan mensen die nog (veel) moeten reizen en/of mensen die veel gereisd hebben en bepaalde symptomen vertonen.
Een uitgebalanceerde “piloten kit” kan worden verstrekt voor op reis. Voor herstel is er een “recovery pack” ontwikkeld.